«Το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα επί τάπητος»


Διήμερη Συνάντηση στην Αθήνα, με αντικείμενο το μέλλον του ελληνικού
αμπελώνα, οργανώνει Παρασκευή και Σάββατο 20 και 21 Απριλίου 2012 ο
Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου.

Πρόκειται για κομβικής σημασίας γεγονός, με διπλό στόχο: Κατ’ αρχάς, την
πρώτη ημέρα της Συνάντησης, θα ακουστούν απόψεις επιστημόνων για την
κατάσταση του ελληνικού αμπελώνα, ενώ θα γίνουν και διαλέξεις για πρακτικά
θέματα αμπελοκαλλιέργειας. Τη δεύτερη ημέρα θα ανοίξει η συζήτηση για την
ανάγκη κατάρτισης ενός στρατηγικού σχεδίου για το μέλλον του αμπελώνα της
χώρας, ο οποίος συνέχεια συρρικνώνεται.

Η «1η Συνάντηση για την Ελληνική Αμπελουργία» κρίνεται σημαντική, καθότι
όλοι οι αναλυτές και ειδικοί του κρασιού συμφωνούν πως το επόμενο βήμα για
την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μπορεί να γίνει
μόνο με επεμβάσεις στον ίδιο τον αμπελώνα της χώρας, οι ανάγκες του οποίου
είναι πολλές και ποικίλες.

Το διήμερο θα ξεκινήσει με επιστημονική ημερίδα, θέμα της οποίας θα είναι οι
σύγχρονες τάσεις στην αμπελουργία. Πλήθος κορυφαίων και διακεκριμένων
επιστημόνων, σε συντονισμό του Στέφανου Κουνδουρά (επίκουρου καθηγητή
της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), θα
μιλήσουν για διάφορα θέματα, ξεκινώντας με μια αποτίμηση της κατάστασης σε
τέσσερις εμβληματικούς αμπελώνες της χώρας, εκείνους της Μαντινείας, της
Νάουσας, της Νεμέας και της Σαντορίνης. Θα ακολουθήσουν ομιλίες για την
κλωνική επιλογή αμπέλου και το πολλαπλασιαστικό υλικό, τη θρέψη και τη
λίπανση της αμπέλου, τους διάφορους τρόπους καλλιέργειας ενός αμπελώνα, το
φυσικό περιβάλλον της αμπέλου, την εγκατάσταση νέου αμπελώνα, τις
επεμβάσεις στο μικροκλίμα του πρέμνου, την ωρίμαση του σταφυλιού και τον
τρύγο. Η επιστημονική ημερίδα θα κλείσει με ομιλίες για τη σχέση νερού και αμπέλου, αλλά και θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (τεχνολογίες
αμπελουργίας ακριβείας, κάθετη οικογενειακή αμπελοοινική μονάδα και
συνεργασία αμπελοοινικών εταιρειών και ερευνητικών ιδρυμάτων).

Η δεύτερη ημέρα της συνάντησης αφορά τα πλέον καυτά θέματα που
σχετίζονται με το ίδιο το μέλλον της ελληνικής αμπελουργίας και καλύπτουν τις
πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αμπελουργικό κλήρο, τους θεσμούς και
την οργάνωση του κλάδου, το πολλαπλασιαστικό υλικό, τις ποικιλίες αμπέλου
και τη σχέση του ελληνικού αμπελώνα με το στρατηγικό σχέδιο για το branding
και το μάρκετινγκ του ελληνικού κρασιού. Ανάμεσα στους εισηγητές θα είναι και
ο κ. Στέργιος Τατάγιας, από τη Διεύθυνση Γεωργίας της Commission και ο κ.
Θεόδωρος Γεωργόπουλος, καθηγητής αμπελοοινικού δικαίου στο πανεπιστήμιο
της Reims. Η διήμερη Συνάντηση θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή συζήτηση.

Η διημερίδα απευθύνεται στους πρωτοπόρους αμπελουργούς της χώρας, σε
οινοποιούς, σε επιστήμονες του ευρύτερου τομέα αμπέλου και οίνου, στη
δημόσια διοίκηση και σε λοιπούς ενδιαφερόμενους και οργανώνεται από την
εταιρεία οινικής επικοινωνίας Vinetum, για λογαριασμό του Συνδέσμου
Ελληνικού Οίνου.

Χώρος διεξαγωγής: ΟΙΝΟΤΡΙΑ ΓΗ (Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη) Καπανδρίτι,
Αττικής
www.greekwinefederation.gr